Om Vedbæk-Nærum Gruppe

Vedbæk-Nærum gruppe hører til den første KFUM-spejdergruppe for begge køn. Vores røde tørklæde med den gule kant symboliserer dette. Vedbæk-Nærum gruppe er i dag en mellemstor gruppe på ca. 100 medlemmer, hvor alle kender alle, og hvor vi taler sammen på kryds og tværs.

Gruppen er stiftet i 1979 med hjælp fra Vedbæk Kirke. Hytten er bygget af tidligere ledere og spejdere og har de sidste år gennemgået større renoveringer med nyt køkken, raftegård, bålhytte og dræning af grund.

Vi har tilbud for børn og unge fra 3 til 16 år, og vi udvider gerne. De sidste 10 år er vi gået fra 28 til ca. 100 medlemmer.

Vi tilbyder følgende hold eller enheder:

Familiespejdere: 3-6 år

Bævere:           0.-1. klasse

Ulve:               2.-3. klasse

Juniorspejdere:  4.-5. klasse

Tropsspejdere:   6.-9. klasse

Seniorer:          efter 9. klasse

Hos os er der kort fra tanke til handling; uanset hvem der får idéen, har vi viljen til at føre den ud i livet. Vi er en gruppe, der vender os mod vores omgivelser og opsøger samarbejdspartnere, hvor det giver mening. Vi holder af naturen og af traditioner, men vil gerne udfordres og udfordre andre. Vi vil være et frirum i en travl hverdag for både børn og voksne.

Vedbæk-Nærum gruppe tror på den individuelle udvikling igennem det stærke spejderfællesskab.