Om Vedbæk-Nærum Gruppe

Vedbæk-Nærum gruppe,  var den første KFUM-spejdergruppe til at være for begge køn.  Dette symbolisere vores gule og røde tørklæde. Vedbæk-Nærum gruppe er idag en mellemstor gruppe på ca. 100 medlemmer, hvor alle kender alle og vi snakker sammen på kryds og tværs.

Gruppen er stiftet i 1979, men hjælp fra Vedbæk kirke. Hytten er bygget af tidligere ledere og har de sidste år gennemgået en større renovation, nyt tag, nyt køkken, lydisolations plader, ny raftegård, bålhytte og dræning af grund.

Vi har tilbud for børn og unge fra 3 til 16år i øjeblikket, men udvider hele tiden antallet af alders grupper og enhedernes størrelse. De sidste 6 år er vi gået fra 28 til 100 medlemmer.

Vi tilbyder følgende hold

Familiespejder 3-6 år

Bævere 0.-1. klasse

Ulve 2.-3. klasse

Juniorspejder 4.-5. klasse

Tropsspejder 6.-9. klasse

Hos os er der kort fra tanke til handling, uanset hvem der får ideen, har vi viljen til at føre den ud i livet. Derfor er vi en gruppe der vender os mod vores omgivelser og opsøger samarbejdspartnere hvor det giver mening for begge. Vi holder af traditioner men vil gerne udfordrers og udfordre andre.

Vi vil være et frirum i en travl hverdag for både børn og voksne.

Vedbæk-Nærum gruppe tror på den individuelle udvikling igennem det stærke fællesskab.