Læringsmål for Spejderne

on

Læringsmål for spejdere i Vedbæk-Nærum Gruppe

OBS! ses bedst på computer

  Ulve Junior Trop
Ledelse Lederne bestemmer aktiviteterne, instruerer og lægger en fast struktur, som løst definerede bander arbejder indenfor Lederne i samarbejde med juniorspejderne udarbejder et program som lederne hovedsageligt afholder.

Spejderne arbejder i faste patruljer med både patruljeleder og assistent.

Patruljen er en selvledt enhed, som løser de udfordringer, patruljerne opstiller for hinanden. Ledernes primære funktioner er at inspirere og facilitere patruljernes drømme og mål.

Alle patrulje medlemmer har en fast rolle som skiftes halvårligt.

Selvstændighed Selvstændigheden begrænses meget hos ulvene. Oftest synliggøres det i den frie leg mellem aktiviteter eller valg af fremlagte løsningsforslag til en udfordring Juniorspejderne skal ofte selv finde på løsninger til forskellige udfordringer og opfordres til at tænke anderledes.

På ture vil juniorspejderne opleve en følelse af frigørelse fra lederne, ved at vandre og overnatte uden ledere i perioder. Der vil dog altid være ledere i nærheden som opstiller et usynligt sikkerhedsnet.

Tropspejderne får lov til både at opstille egne udfordringer og finde løsninger til dem.

Der forventes i troppen en sådan grad af selvstændighed, at troppen kan tage på tur uden ledere i kortere periode, så som overnatning i hytten eller i en forældres have.

Programplanlægning Laves 100% af lederne Laves 100% af lederne med input og ønsker fra junior spejderne Laves i samarbejde med patruljerne. Ca. hvert 2. møde afholdes af lederne og resten står patruljen for.
møderne Varer 1,5 time og er oftest begrænset til Vedbæk by. Vare 2 timer og kan forlænges hvis nødvendigt. Møderne kan foregå inden for 30 minutters transport. Vare 2 timer og kan forlænges hvis det ønskes. Møderne afholdes ofte eksternt og uden ledere, hvis patruljerne ønsker det.
Pionering Have kendskab til trekants princip, afstivere, vinkel- og simpelbesnøring Beherske vinkel, simpel, kryds og 8-talsbesnøring. Have kendskab til pælebor, talje træk og sikringer. Kan bygge en lejrplads under vejledning. Foruden juniorkravene, være i stand til at designe egne større konstruktioner herunder platforme og tag udformninger. Planlægge større pioneringsprojekter herunder bestilling af materialer og undersøge krav til sikkerhed. Kunne pionerer uden støtte fra ledere.
Orientering Gå med kort i kendte områder og have kendskab til kompas Gå med kort generelt, kan orienterer sig med kompas, GPS og bruge solen. Følge en planlagt rute uden ledere. Orientere sig med typografiske kort, bruge kompas pejlinger, planlægge egne vandreture.
Madlavning Kunne følge en simpel opskrift og købe ind efter en indkøbsliste. Kunne identificere forskellige råvarer og krydderier ud fra duft, smag og udseende Kunne skalere en opskrift og lave en indkøbsliste efter den.

Handle ind uden ledere. Forstå hvilken rækkefølge tilberedningen skal foregå i.

Efterleve hygiejne krav og holde orden i et køkken også udenfor.

Være i stand til at tilberede et måltid til mange. Lægge budget i forhold til indkøb. Kunne lave mad uden opskrift.

Være kreativ med råvare og bekæmpe madspild.

Have en forståelse for allergener og E-numre samt være en kritisk forbruger.

Førstehjælp Ulvene skal møde førstehjælpen i trygge og sikre rammer. Igennem leg og skuespil skal ulvene lærer om simpel førstehjælp og forklare andre hvad der er sket i et uheld Junior spejderne skal kunne identificere en skade i kontrollerede omgivelser, have kendskab til deres førstehjælps kasse og i en hvis udstrækning genkende skader og den rigtige reaktion dertil. Trop spejderen skal føle sig komfortabel med at yde førstehjælp hvis tilfældet er ude. dvs. have kendskab til sin førstehjælps kasse, kunne basal førstehjælp, identificere skader og håndtere stress
Frihed/ansvar Lederne opstiller opgaver/pligter som ulvene er i stand til at løse og som giver mening i forhold til det øvrige program. Det er oftest opvask, telt op slåen/nedtagning, oprydning efter egne aktiviteter. Det forventes at juniorspejderne er selvstændige i forhold til egne behov og aktiviteter. De står selv for madlavning, oprydning, lejretablering og meget andet. Til gengæld er løsningen af deres forskellige opgaver, op til dem selv. Troppen skal klare sig selv. De bestemmer selv hvilke behov de har, fordi de selv skal tilfredsstille dem.

Troppen er velkommen til at bruge gruppen faciliteter uden for planlagte møder. Ligesom at sengetider er op til dem selv, så længe de er klar til morgendagens pligter og forventninger. Det forventes at troppen giver en hånd med hos de mindre enheder, som ikke kan klare sig selv.

Kursus/uddannelse Der er ingen eksterne officielle kurser for ulve. Eventuelle kurser vil foregå internt og være spontane og behovs baserede. Junior spejdere kan komme på patrulje leder/patrulje assistent kursus. Som vare en forlænget weekend. Her får man styr på sine basale spejderfærdigheder og lærer hvordan en patrulje fungere. Trop spejdere kan komme på Roland 1 og 2 som foregår i en uge. Roland 1 er udendørs og fokuserer på spejderfærdigheder hvor Roland 2 er indendørs og mere teoretisk omhandlende sociale kompetencer, ledelse og planlægning. Begge kurser bruger patruljesystemet som den bærende faktor.
 

Leg

 

Leg bruges oftest hos ulvene som et middel til at understøtte et læringsmål eller for at brænde noget energi af så ulvene kan koncentrere sig om en instruktion

 

Organiseret leg er primært et socialt værktøj til at ryste patruljerne sammen. Primær er dog den leg juniorspejderne selv finder på imellem aktiviteter.

 

Organiseret leg er primært et socialt værktøj til at ryste patruljerne sammen.

Legen kan også bruges som et understøttende middel i læring af en ny kompetence. Legen skal altid have et formål.

Tro Ulvene skal have kendskab til at vi er en kristen spejderorganisation og støde på kristendommen igennem året. Fx bordbøn, andagt, gudstjenester og vores værdisæt. Juniorspejderne skal arbejde aktivt med troen og turde stille spørgsmål om troen.

Junior spejderne skal finde tid til fordybelsen og afstresning i mødet med den kristne tro.

Tropspejderne skal kunne forklare deres eget trosforhold og indgå i samtale med andre om deres. De skal turde stille spørgsmål ved troen, være kritisk overfor den og arbejde med troen.
Natur Ulvene skal møde naturen så ofte som muligt, vide hvordan man passer på den og kunne orientere sig i den. Ulvene skal føle sig trygge i naturen også i mørke. Junior spejderne skal kunne bruge naturen og sikkert kunne navigere i den. De skal have kendskab til forskellige planter og deres anvendelse.

Kunne lede efter dyrespor og forstå hvad de finder.

Troppen skal aktivt kunne arbejde med at vedlige holde et stykke natur og pleje det.

De skal være i stand til at overleve alene i naturen i kortere perioder, uden at efterlade spor fra deres ophold.

De skal kunne navigere sig i naturen kun med brug af kompas pejlinger.

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s